040 521 9277 office@costacalida.fi

Clean Team

BÄSTA KUND!

Städservice företaget Ab Costacalida Oy som verkar i västra Nyland delar sig i två skilda företag. Vivere Clean Oy Ab som ägs av Sanna och Jonas Himmelroos köpte 3.4.2018 Ab Costacalida Oy:s affärsverksamhet i Raseborg. Ab Costacalida Oy fortsätter med sin verksamhet i Hangö som förut.

Sanna Himmelroos har i 12 års tid arbetat med olika städ- och ledaruppgifter I företaget. Den senaste tiden har hon fungerat som serviceförman  för Raseborg. Personal och kunder är därför bekanta för henne. Personalen övergår som gamla anställda i det nya företaget.

Vivere Clean Oy Ab kommer att erbjuda samma kvalitativa servicetjänster i Calida anda; professionellt med modern utrustning och moderna metoder.

Det nya bolagets kontor- och servicepunkt fortsätter vid Centralg. 26 i Karis.

Sanna Himmelroos tar så fort som möjligt kontakt med Er för att diskutera städkontrakt och övriga praktiska detaljer.

Jag vill varmt tacka för det mångåriga goda samarbetet och ger gärna mera information om försäljningen.

MVH Heidi
Ab Costacalida Oy

Heidi Forsman
040 505 1640
heidi.forsman@costacalida.fi

www.costacalida.fi

Uppgifter om det nya företaget:
Vivere Clean Oy Ab

VD Sanna Himmelroos
Centralgatan 26, 10300 Karis
050 347 9121

office@vivereclean.fi
www.vivereclean.fi

Heidi Forsman

Direktör

040 505 1640
heidi.forsman@costacalida.fi

Mia Sirviö

Förman

050 550 3407
hanko@costacalida.fi
Calida at Work och Calida at Home

Heidi Kahraman

Närförman

050 306 2481
hanko@costacalida.fi
Specialstädning

Calidarna utbildas och introduceras omsorgsfullt till proffs inom städbranschen, enligt vårt eget utbildningsprogram och kunnandet utökas regelbundet under arbetskarriären. Förutom att vi kan städa, kan vi även planera: när arbetet planeras väl hålls kundernas utrymmen snygga längre och kostnadsnivån rimlig.

Kom och jobba hos oss!

Du känner igen en Calidare på att hon/han är en helhjärtad kundbetjänare, självständigt bär ansvar över sitt arbete, är motiverad och alltid intresserad av att utvecklas i sitt arbete.

Kände du igen dig själv?

Kontakta
Mia 050 550 3407

Hör dig även för om våra läroavtalsutbildningar.

040 521 9277
office@costacalida.fi

Besöks- och postadress:

Ab Costacalida Oy
Hamngatan 2, 10900 Hangö

Företagsinfo:

Ladda ner broschyren här

Information om kundregister:

Ladda ner broschyren här

Bekanta dig också med Lavendels tvätteritjänster!